pondělí, červenec 06, 2020

Sponzoři klubu

logo_cst_vektory123.png

Visitor counter

45856
DnesDnes9
VčeraVčera38
Tento týdenTento týden9
Tento měsícTento měsíc179
CelkemCelkem45856

Historie karate

HISTORIE KARATE

Karate je výtvorem Okinawských lidí v jejich staleté historii. V momentě objevení se karate na Okinawě
bylo králoství Ryu Kyu suverením státem. Protože dnes karate patří k Japonsku, je mylně považováno za
Japonský výtvor. Je pravda, že hlavně japonci jako první rozšířili karate do světa, ale zapomínají, že toto bojové
umění přišlo do Japonska z Okinawy. Japonci zapomínají, že vždycky byli, jsou a budou víceméně pouhými
žáky karate, protože jejich učitelé – mistři zůstávají nadále pouze na Okinawě. Okinawané nikdy netušili, že
jejich karate pocházející z tak malého ostrova získá tak obrovskou osvětovou popularitu a navíc k tomu nikdy
nepořizovali žádné záznamy na toto téma. Historie Karate se začala psát teprve až po druhé světové válce, ale
už bylo pozdě a spousta důležitých faktů z historie karate zůstává tajemstvím. A proto je dodnes tolik sporných
zpráv týkajících se počátků karate.


Na Okinawě po staletí existoval způsob boje TE. Byl to Okinawský výtvor. Není známo, jak tento způsob
boje vypadal po stránce technické. Za tvůrce karate je považován Sokon „Bushi“ Matsumura – šéf královské
ochranky panovníka Ryu Kyu. Byl znalcem okinawského TE, rovněž ovládal čínské ch´nan fa z okolí kláštera
Shaolin a dále Jigen-Ryu – japonské bojové umění klanu Satsuma. Na základě těchto tří bojových umění stvořil
karate a dal mu formu blízkou TE jaká se dnes cvičí. Matsumurův žák – Anko Itosu zmodernizoval karate a dal
mu současnou podobu. V dubnu 1901 zahájil proces zavádění karate do škol na Okinawě. Proces zavádění
karate jako základního prvku tělesné výchovy ve školách skončil v roce 1905 a toto datum je uváděno oficiálně
jako datum zavedení karate do škol. Zavedení karate do škol je důležitým krokem v jeho historii, protože dávalo
možnost širokého seznamení se s ním, zvyšování popularity a šíření.
Postupně se začaly vyvíjet různé styly karate a jejich znakem dokládající stylovou příslušnost byly tzv. základní
kata. Časem se vytvořily 4 hlavní styly: Shuri-Te, Naha-Te, Tomari-Te, Uechi-Ryu. Jiné styly byly směsí z těchto
čtyřech hlavních stylů v různých proporcích s rodinnými technikami. Pro styl Shuri-Te pocházejícího od mistra
Anko Itosu jsou základem tři kata Naihanchi. Pro styl Shuri-Te pocházejícího od mistra Chotoku Kyana je
základem kata Seisan. Pro Tomari-Te pocházející od Kosaku Matsumory je základem jedna kata Naihanchi. Pro
styl Naha-Te pocházející od Kanryo Higaony je hlavní katou Sanchin. Nakonec pro styl Uechi-ryu mistra Kanbuna
Uechi jsou hlavními katami 3 kata: Seisan, Sanchin a Sanseiryu.
Rozšiřování karate za hranice Okinawy začalo v letech 1880 – 1910, kdy se Okinawané začali stěhovat
na Hawai.


V roce 1924 bylo na Hawaii už 17 tisíc Okinawanů.
Od roku 1903 začala další emigrační vlna Okinawanů z Hawaie do Kalifornie a spolu s nimi se šířilo i
karate.
Ve 20. letech bylo karate přeneseno do Japonska. První. Kteří ho přinesli byli: Choki Motobu, Gichin
Funakoshi, Kenwa Mabuni a Kanken Toyama. První formální sdružení karate bylo založeno v dubnu 1918
v domě mistra Kenwa Mabuni v Shuri na Okinawě. Devět okinawských mistrů: Chomo Hanashiro, Chodo Oshiro,
Gishin Funakoshi, Choshin Chibana, Kenwa Mabuni, Anbun Tokuda, Shinpan Shiroma, Masumi Tokumura a
Ryugyu Ishigawa založili sdružení pod názvem Karate Kenkyu Kai. V roce 1924 jiní mistři: Chojun Miyagi, Jukatsu
Kyoda, Jinan Shiuzato, Koki Shiroma, Chotoku Kyan a Choki Motobu zakládají v Naha na Okinawě Karate
Kenkyu Club.


V březnu 1926 sloučením obou sdružení vzniká Okinawa Karate Club, který je první formální organizací
v historii karate. V roce 1930 Okinawa Karate Club – organizace, která sdružuje různé styly karate je přijata
do Okinawského atletického svazu. 8. prosince 1933 Okinawa Karate Club je přijat do Nippon Butaku Kai
v Japonsku a od této doby je karate oficiálně uznáváno za větev japonského Budo. V lednu 1937 vzniká Okinawa
Prefectual Karate-do Promotion Society, ve které jsou zakládajícími představitelé různých škol karate: Yabu
Kentsu, Chomo Hanashiro, Chotoku Kyan, Choshin Chibana, Shinpan Shiroma, Chojun Miyagi, Jukatsu Kyoda,
Chojo Maeshiro a také Genwa Nakasone. Druhá světová válka způsobila smrt mnoha lidem, kteří měli co
společného s karate na Okinawě. Po válce každá škola se vydala jiným směrem – neexistovala žádná unifikace,
každé dojo žilo ve vlastním světě a zabývalo se čistě samo sebou, aby se pokusilo vyplnit prázdné místo v karate
způsobené válkou. Styly a školy karate ne Okinawě zůstávaly v izolaci bez vzájemného propojení. Přesto
všechno se karate začalo stávat mezinárodním sportem s velkou popularitou. „Mezinárodní“ karate očekávalo
od Okinawy převzetí všech rozhodných kroků s cílem zorganizování a usměrňování vývoje karate. Toto vzešlo
z iniciativy mistra Chochina Chibany. V dubnu 1956 představitelé čtyřech nejvýznamnějších škol karate: Choshin
Chibana (Okinawa Shorin-Ryu Karate), Keni Uechi (Uechi-Ryu), Meitoku Yagi (Goju-Ryu) a Shochin Nagamine
(Matsubayashi-Ryu) zakládají Okinawa KarateDo Federation. Prezidentem organizace se stává Choshin
Chibana.


Federace svým záběrem sdružuje mnoho stylových organizací a stává se koordinátorem Okinawa Karate
na světě. Zavádí tři instruktorské tituly: Renshi, Kyoshi, Hanchi a dále vytváří stupnici Kyu a Dan. Dřív sloužil
pás pouze na převazování kimona a jeho barva neměla žádný význam. Stupnice se ustálila na 6. Kyu až 10.
Dan. V roce 1960 vzniká na Okinawě jiná více stylová organizace karate jako pobočka Japonské AJKF, která
provozuje méně významné styly Okinawského Karate. Okinawští mistři dochází k závěru, že je potřeba, aby
existovala jedna silná organizace a v únoru 1967 se obě slučují a vzniká All Okinawa KarateDo Federation.
Prvním prezidentem federace se stává Shoshin Nagamine.
25. července 1981 je organizace zreformovaná a přejmenovaná na Okinawa Ken Karate-Do Renmei
(Okinawa Karate-Do Prefectural Federation). Obecně Okinawa KarateDo Prefectural Federation dnes řídí
všechny významnější styly a školy karate z Okinawy. Navazuje na staré tradice a snaží se je využívat v dnešní
době.
Název Karate byl poprvé použit v roce 1906 mistrem Chomo Hanashirem. Výklad znamená „prázdné
ruce“ a je analogií ozbrojené ruky. Ruce vytrénované na makiwaře byly opravdovou zbraní. Název karate zcela
vytlačuje původní název TODE čili „čínské ruce“. V roce 1936 se na setkání zorganizovaném v Naha šéf-
redaktorem Ryu kyu Shinpó Press Chofu Oto sešli čtyři mistři: Chomo Hanashiro, Choki Motobu, Chotoku Kyan a
Chogun Miyagi, shodli se na tom, že název karate vymyšlený Ch. Hanashirem je nejvýstižnějším názvem pro

bojové umění vzniklé na Okinawě. O rok později v roce 1937 na setkání významných mistrů různých škol byl
konečně oficiálně potvrzen název karate.